Gmina Bieliny Herb.svg

Pomoc dla gminy Bieliny

250 tysięcy złotych pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej otrzyma Gmina Bieliny. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont dróg, które uległy zniszczeniu podczas nawałnicy 26 maja br. Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest odpowiedzią na stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętym skutkami nawałnic.
26 maja na terenie gminy Bieliny miała miejsce powódź, związana z ulewnym deszczem połączonym z gradobiciem. Ucierpiały gospodarstwa i infrastruktura gminna, a największe szkody wystąpiły w infrastrukturze drogowej. Wójt gminy zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wsparcie finansowe na usuwanie zniszczeń powstałych na skutek nawałnicy na drogach gminnych ujętych w zadaniach pn.:
1) „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów – Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200”
2) „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów – Barany”.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny w wysokości 250 tys. zł. Projekt ten trafi pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, ostateczną decyzję w sprawie podejmą radni podczas najbliższej sesji.