Ponad 210 tysięcy złotych na wsparcie integracji mieszkańców i projekty prozdrowotne

Ponad 210 tysięcy złotych na wsparcie integracji mieszkańców i projekty prozdrowotne

18 pomysłów, służących nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy mieszkańcami gmin i wspierających ich kondycję i zdrowie uzyskało wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania “Wokół Łysej Góry” podpisali umowy z 16 stowarzyszeniami z gmin: Łączna, Wąchock, Bodzentyn, Bieliny, Suchedniów, Górno i Masłów. Gratulacje grantobiorcom złożyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Podpisaliśmy właśnie umowy z naszymi beneficjentami, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania “Wokół Łysej Góry” – powiedziała prezes LGD, Anna Łubek. – To stowarzyszenia z gmin: Łączna, Wąchock, Bodzentyn, Bieliny, Suchedniów, Górno i Masłów. Będą one realizować swoje pomysły, wybrane w ramach dwóch programów grantowych. Pierwszy dotyczy obszaru tworzenia i rozwoju usług społecznych i prozdrowotnych, wesprzemy m.in. różne formy aktywności fizycznej, ruchowej, zajęcia gimnastyczne, pływanie, nordic walking. Całkowita wartość tego projektu to ponad 125 tysięcy zł. Drugi program grantowy o łącznej wartości blisko 90 tysięcy zł dotyczy przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne. Postanowiliśmy dofinansować m.in. organizowane festyny z okazji Dnia Dziecka, otwarcie lata w Wąchocku, spotkania wiejskie itp. – dodała Anna Łubek.

– Cieszę się, że macie państwo tak ciekawe pomysły, kierowane do mieszkańców terenów wiejskich – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – To niezmierne ważne, by móc wspierać i integrować środowisko małych miejscowości – dodał marszałek. Członek Zarządu Województwa Marek Jońca podkreślił, że największą wartością podpisanych umów jest uaktywnianie działalności małych grup, realizacja ich potrzeb, nauka samodzielności w staraniach o zdobywanie źródeł finansowania na projekty obywatelskie.

Lokalna Grupa Działania “Wokół Łysej Góry” jest dysponentem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie, polegające na wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, obowiązującej od 2016 r. Tu zaplanowane zostały m.in. projekty grantowe, umożliwiające realizowanie małych projektów, niskobudżetowych i krótkoterminowych, a skierowanych do lokalnych organizacji pozarządowych.