Szpita Okl

Ponad 5,5 mln zł dla świętokrzyskich szpitali na sprzęt i aparaturę medyczną

Nowy sprzęt medyczny pojawi się w szpitalach podległych marszałkowi województwa świętokrzyskiego. Obradujący w środę 4 marca Zarząd Województwa podjął uchwały o dofinansowaniu zakupów dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Łączna wartość dofinansowania na zakupy aparatury medycznej przekroczy 5,5 mln zł.

2 250 000 zł dotacji z budżetu województwa na doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt diagnostyczny otrzymało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwróciło się z prośbą do Zarządu Województwa o dofinansowanie doposażenia Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt diagnostyczny: sekwenatora genowego wraz z urządzeniem do przygotowania próbek, stacji pipetującej i sekwenatora kapilarnego, którego szacunkowy koszt zakupu to 2 650 000 zł. Po zapoznaniu się ze sprawą Zarząd postanowił przyznać dotację w kwocie 2 250 000 zł. Współczesne leczenie nowotworów z zastosowaniem leków z grupy terapii celowanych wymaga ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym, by móc wkroczyć na czas z kolejną linią procesu terapeutycznego w przypadku wykrycia oporności. Leczenie pacjenta w taki sposób spowodowało, że wiele nowotworów obecnie traktuje się jako choroby przewlekłe. Do tych nowotworów należy również niedrobnokomórkowy rak płuca, w którym bada się komórki nowotworowe na obecność mutacji bądź translokacji aktywujących. Dodatkowo, systematycznie wzrastająca liczba badań wykonywanych dla pacjentów leczonych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (obecnie 10 000 testów) oraz pacjentów z innych onkologicznych ośrodków z całej Polski (tj. z Warszawy, Krakowa Poznania, Wrocławia, Łodzi, Zamościa, Lublina, Radomia i inne) wymusza zakup stacji pipetującej, która może utrzymać i zwiększyć przepustowość wykonywanych badań oraz zapewnić ich ciągłą jakość. Sekwanatory kapilarne uznawane za złoty standard również są wykorzystywane w rutynowej diagnostyce.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało także 127 500 złotych dotacji celowej z budżetu województwa na zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, którego szacunkowy koszt to 150 000 złotych. Pracownia biopsji Zakładu Patologii Nowotworów miesięcznie wykonuje około 300 biopsji cienkoigłowych pod kontrolą USG. Jest w posiadaniu wyłącznie jednego, kilkunastoletniego, mocno wyeksploatowanego aparatu USG, którego naprawa jest nieopłacalna. Zakup nowoczesnego sprzętu ultrasonograficznego pozwoli na zastosowanie nowej metody obrazowania, gwarantując przy tym wysoką jakość obrazu, co jest niezbędne w diagnostyce wczesnych zmian nowotworowych.

Prawie 2, 2 miliona złotych dotacji celowej z budżetu województwa otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. W ramach tej kwoty zakupiony zostanie między innymi aparat USG na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, trzy aparaty RTG z ramieniem C dla Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, aparat echokardiograficzny na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz wyposażenie Szkoły dla Rodziców Wcześniaków Kliniki Neonatologii. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala obecnie nie posiada aparatu USG, korzysta z pożyczanego sprzętu z Bloku Operacyjnego. Nowy aparat USG jest niezbędny do diagnozowania i monitorowania zagrażających życiu schorzeń, obejmujących klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz lokalizacji dużych naczyń celem kaniulacji. Brak urządzenia pozbawia Szpital możliwości szkoleniowych lekarzy stażystów do specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Zakup umożliwi poszerzenie zakresu procedur, jak również zoptymalizuje i usprawni pracę Kliniki. Planowany przez szpital zakup trzech aparatów RTG z ramieniem C znacznie usprawni natomiast pracę w Klinice Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej, w której nie ma obecnie ani jednego w pełni sprawnego sprzętu. W 2018 roku w trybie pilnym przyjęto 1430 pacjentów, z których 90% wymagało leczenia operacyjnego z użyciem aparatu RTG. Ponadto przyjmowani są również pacjenci w trybie planowym, celem doleczenia po wcześniejszych zabiegach. Wykorzystanie aparatów RTG z ramieniem C w bieżącym roku ulegnie także zwiększeniu ze względu na:
•planowane uruchomienie przez Wojewódzki Szpital Zespolony Centrum Urazowego dla dorosłych,
•rozpoczęcie zaopatrywania operacyjnego złamań kręgosłupa,
•wzrost zapotrzebowania na świadczenia związane ze starzeniem się społeczeństwa i większym odsetkiem urazów bliższej części udowej.
Klinika Kardiochirurgii wzbogaci się o aparat echokardiograficzny, niezbędny do oceny przedoperacyjnej oraz monitorowania nowych zabiegów, planowanych do wykonywania w nowo powstałej sali hybrydowej. Obecnie Klinika pracuje na wypożyczonym aparacie echokardiograficznym, wykorzystywanym do wybranych zabiegów ablacji i do monitorowania niektórych operacji kardiochirurgicznych. 11 tys. zł w ramach otrzymanej dotacji Wojewódzki Szpital Zespolony przeznaczy natomiast na zakup m.in.: laptopa z oprogramowaniem, projektora z uchwytem sufitowym i ekranem oraz fantoma noworodka do nauki resuscytacji dla Szkoły dla Rodziców Wcześniaków Kliniki Neonatologii.

1 milion złotych dotacji otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Zakupione urządzenia będą używane na salach operacyjnych, w pracowniach diagnostycznych, na oddziałach szpitalnych oraz do terapii pacjentów w warunkach domowych. W ramach zadania planuje się zakup 29 rodzajów różnych urządzeń, w tym m.in.: diatermii chirurgicznej z koagulacją argonową, głowicy USG do echokardiografu, stołu operacyjnego urologicznego do zabiegów endoskopowych, 2 aparatów EKG z wózkiem, 4 zestawów aparatu do bezdechu sennego, 20 zestawów respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, 9 zestawów do inwazyjnej wentylacji mechanicznej, 50 szt. koncentratorów tlenu, 2 wózków do przewozu pacjentów w pozycji leżącej z regulowaną wysokością, 8 wózków inwalidzkich z udźwigiem powyżej 200 kg dla pacjentów otyłych, ssaka elektrycznego z wózkiem.

Dofinansowanie środkami z budżetu województwa świętokrzyskiego stanowić będzie 85% całkowitych kosztów inwestycji.