Porozmawiaj o adopcji

Porozmawiaj o adopcji

Podniesienie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z przysposobieniem dzieci to główny cel Dnia Otwartego w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 czerwca, a odwiedzający będą mieli możliwość porozmawiania z pracownikami Ośrodka, psychologami, pedagogami i psychoterapeutami.

– Dzień Otwarty jest szansą na przybliżenie tematyki adopcji i rozwiania krążących o niej mitów. W trakcie indywidualnych rozmów wyjaśnimy m.in.: na czym polega adopcja, jak wygląda cała procedura przysposobienia, kto może zostać rodzicem adopcyjnym i jakie warunki musi spełniać – mówi Anna Sokołowska-Smołkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego. Jak dodaje, spotkanie adresowane jest nie tylko do mieszkańców regionu zainteresowanych adopcją, ale również do osób, które chciałyby zyskać wiedzę o tym procesie.

Pracownicy Ośrodka, psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci będą dyżurować od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 4 (I piętro budynku AQUA).

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny prowadzi procedury adopcji oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek realizując te zadania współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Ośrodek realizuje swoje działania nieodpłatnie.

Lokalizacja