Obrady XXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Obrady XXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

XXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 22 lutego 2021 roku o godzinie 11:00, w trybie zdalnym. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem mogą śledzić transmisję online dostępną na stronie internetowej województwa pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/kielcesws

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m2 w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z Airbus Poland S.A. do dnia 31.10.2022 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/45/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałka Województwa Pana Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Radnych Świętokrzyscy Samorządowcy:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa
  i Ochrony Środowiska:

  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie skargi na działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 23. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie XXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Z uwagi na stan epidemii obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.