Posiedzenia Komisji Sejmiku

Odbyły się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.