Posiedzenie

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego projekt „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.

Źródło: Biuro Prasowe UM