Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Muzeum Wsi Kieleckiej w przedmiocie funkcjonowania Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
 3. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  3. wyznaczenie kierunków kontroli.
 4. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  3. wyznaczenie kierunków kontroli.
 5. Sprawy różne.