Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z sali konferencyjnej w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro). Obrady rozpoczną się o godz. 10.30.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia.
  2. Sytuacja w rolnictwie województwa świętokrzyskiego – inicjatywa uchwałodawcza Komisji.
  3. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.