Budynek Urzędu Marszałkowskiego przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach

Posiedzenie Komisji Statutowej

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020, godz. 10:00 w sali 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Inicjatywa uchwałodawcza komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu prac Komisji Statutowej nad zmianami do Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
3. Inicjatywa uchwałodawcza komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zakończenia prac doraźnej Komisji Statutowej.
4. Sprawy różne.