Otwarcie Dps W Skarżysku (5)

Powiat skarżyski z większą ofertą dla osób starszych

Dom Pomocy Społecznej wraz z mieszkaniami chronionymi powstał w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 7. Nowa placówka oferuje 60 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Mariusz Bodo, dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

Inwestycję zrealizował powiat skarżyski, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4 287 095,75 zł. Wartość całego zadania to 5 263 106,18 zł.
Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” powstał w budynku po byłym liceum ogólnokształcącym. Obiekt jest nowoczesny pod względem rozwiązań techniczno-budowlanych i pozbawiony barier architektonicznych. Oferuje 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego.

– Cieszę się, że mogłem się znaleźć w tym miejscu, które znam od dawna. Cieszę się, że dzięki wysiłkowi ludzi i pozyskanym funduszom, to miejsce zdecydowanie zmieniło swoje oblicze i będzie służyło osobom starszym, potrzebującym z powiatu skarżyskiego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Patrząc na to jak wiele osób starszych i chorych trafia do placówek poza naszym powiatem, a większość z nich chciałaby mieszkać tam gdzie spędzili całe życie oraz mając świadomość, że miejsc w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu brakuje, podjęliśmy decyzję, żeby utworzyć ten dom. Dbamy o ludzi starszych, ale też tworzymy nowe miejsca pracy, jest to inwestycja trafiona w stu procentach – podkreślał Artur Berus, starosta skarżyski.

Pokoje dla pensjonariuszy wraz z m.in. dyżurką dla pielęgniarek i gabinetem zabiegowym ulokowane zostały na parterze. Z kolei mieszkania chronione na pierwszym piętrze budynku o dwóch kondygnacjach. Po za tym w obiekcie znajduję się także: strefa administracyjno-biurowa, zespół jadalni z zapleczem kuchennym, pokój dietetyka i kierownika gospodarczego, zaplecze magazynowe, kaplica oraz pomieszczenia do przeprowadzania terapii zbiorowej i indywidualnej, które znajdują się na parterze w jednokondygnacyjnej części budynku. Dodatkowo placówka posiada zespół pomieszczeń do rehabilitacji mieszkańców domu, w ramach których dostępna jest grota solna, gabinety psychologa, lekarza i pielęgniarek, a także pokój gościnny z łazienką dla odwiedzających. Teren wokół budynku został dostosowany dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowany na potrzeby rekreacji.

Pierwszych pensjonariuszy dom przyjmie jeszcze w tym miesiącu. To drugi tego typu obiekt w powiecie skarżyskim. Placówka przeznaczona dla osób starszych znajduje się także przy z ul. Spornej 6 w Skarżysku-Kamiennej.

 

Lokalizacja