Powiat staszowski na “6”

Powiat staszowski jest jednym z szesnastu samorządów nagrodzonych w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorząd na „6”, organizowanego przez Centrum Edukacji i Rozwoju Efekty. Konkurs miał na celu wyróżnienie jednostek administracji samorządowej, które najlepiej współpracują z podległymi im placówkami oświatowymi.

Powiat staszowski jest jednym z szesnastu samorządów nagrodzonych w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorząd na „6”, organizowanego przez Centrum Edukacji i Rozwoju Efekty. Konkurs miał na celu wyróżnienie jednostek administracji samorządowej, które najlepiej współpracują z podległymi im placówkami oświatowymi.

Dyrektorzy placówek z całej Polski za pomocą ankiet ocenili starostwa powiatowe oraz urzędy miast. W konkursie udział wzięły 62 samorządy, ankiety wypełniło 374 dyrektorów placówek oświatowych.

W szkołach prowadzonych przez nagrodzone samorządy działają pracownie komputerowe, multimedialne centra informacji, nowoczesne pracownie językowe, a także kawiarenki internetowe, info-kioski. Uczniowie mają dostęp do Internetu nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także poza nimi.
Samorządy wprowadzają elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych, czy wywiadówki on-line.

Jak podkreślali przedstawiciele nagrodzonych samorządów, na informatyzację, promocję i doposażenie szkół wydają znaczące środki. Jednak nie są to jedynie pieniądze własne powiatów, inicjują również pozyskiwanie środków zewnętrznych dla swoich szkół.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2008 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego EUROAKADEMIA.

Konkurs Samorząd na 6 odbywa się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Związku Powiatów Polskich oraz marszałków województw.