Powołanie dyrektora szpitala w Czerwonej Górze

Powołanie dyrektora szpitala w Czerwonej Górze

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o powołaniu Youssefa Sleimana na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami, Komisja Konkursowa w drodze tajnego głosowania wskazała Youssefa Sleimana jako kandydata na stanowisko szefa szpitala w Czerwonej Górze. Natomiast podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa zdecydował o jego powołaniu na stanowisko dyrektora na okres 6 lat.
Youssef Sleiman ma 45 lat, pochodzi z Libanu, jest lekarzem pulmonologiem. Od początku tego roku pełnił obowiązki dyrektora szpitala w Czerwonej Górze.

Źródło: Biuro Prasowe UM