Świętokrzyska tarcza antykryzysowa

Powstanie Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa

Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa to inicjatywa, mająca na celu sprawne koordynowanie działań związanych z wydatkowaniem Funduszy Europejskich i środków z budżetu państwa na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w naszym regionie. Samorząd województwa świętokrzyskiego angażuje się w inicjatywę pod nazwą Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa. W spotkaniu roboczym poświęconym temu przedsięwzięciu uczestniczyli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa ma pełnić funkcję komitetu sterującego, który będzie koordynował działania związane z wydatkowaniem środków zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa w zakresie potrzeb związanych z zapobieganiem pandemii koronawirusa.

W pierwszej kolejności działania skoncentrowane zostaną na finansowaniu potrzeb medycznych, w tym niezbędnych zakupów sprzętu i środków ochrony dla placówek służby zdrowia.

Kolejne wyzwanie, z którym chce zmierzyć się komitet sterujący, to wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców.

 

Na podst. www.kielce.uw.gov.pl