Powtórka wiedzy o samorządzie

Powtórka wiedzy o samorządzie

Z uczniami klas trzecich Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej odbyły się  kolejne lekcje o samorządzie, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach akcji promowania wiedzy o samorządzie. Tematyka zajęć dotyczyła samorządu terytorialnego, jego roli w zarządzaniu województwem, powiatem i gminą.

Uczniowie poznali strukturę i kompetencje wszystkich szczebli samorządu, dowiedzieli się również do jakiego urzędu w danej sprawie należy się udać. Spotkania poprowadził Marek Jarco, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Lekcje, przeprowadzone w czasie zajęć z wiedzy o społeczeństwie, były dobrą okazją do powtórki wiedzy z zakresu samorządu, przed czekającymi  młodzież egzaminami gimnazjalnymi.
Lekcje o samorządzie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach od kilkunastu lat, skierowane są do mieszkańców regionu, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. W tym roku akcja przebiega pod hasłem “Samorząd, to my – wszyscy mieszkańcy”.

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja