O WDRAŻANIU LOKALNYCH PROJEKTÓW Z CHORWATAMI

O WDRAŻANIU LOKALNYCH PROJEKTÓW Z CHORWATAMI

W dniach 20 – 21 marca 2019 r. odbyła się druga część wizyty studyjnej przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionu PORA w Koprivnicy zlokalizowanej na terenie żupani Koprivnica Krizevci w północno – zachodniej Chorwacji. Zagraniczni goście mieli możliwość zapoznać się z projektami miejskimi dotyczącymi inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, m.in. w obszarze transportu publicznego, centrum komunikacyjnego czy inwestycji drogowych.

Chorwaci wymieniali doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach czy działalności Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego FARR w Starachowicach.

20 marca 2019 r. , burmistrz Staszowa Leszek Kopeć oraz Ewa Kondek, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, spotkali się z delegacją i zaprezentowali najważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie z pomocą środków pochodzących z funduszy europejskich.
Oprócz Staszowa, w ramach prezentacji przykładów lokalnego wsparcia ze środków unijnych, przedstawicielki chorwackiej agencji PORA odwiedziły Gminę Bogorię, gdzie głównym tematem wizyty była wzajemna wymiana doświadczeń odnośnie poprawy jakości życia na terenie gminy poprzez inwestycje i wdrażanie lokalnych projektów w ramach środków EFRR oraz EFS. Chorwaci zwiedzili nowy budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach, który jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania funduszy unijnych w gminie Bogoria.
Miejscami kończącymi wizytę w regionie świętokrzyskim były Zespół Pałacowy w Kurozwękach oraz Miasto i Gmina Chęciny, które zaprezentowały swoje doświadczenia i dobre praktyki we wdrażaniu środków unijnych.
Wizyta ta organizowana była przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Woj. świętokrzyskiego w Kielcach.

Galeria zdjęć