Świętokrzyskie buduje liderską sieć

Świętokrzyskie buduje liderską sieć

Prawie 50 osób uczestniczyło w Świętokrzyskim Zlocie Liderów zorganizowanym w miniony weekend w Bałtowie. Spotkanie jest pokłosiem wieloletniej obecności w naszym regionie Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”, który finansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego a realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

Na program całodniowego wydarzenia składały się prelekcje, warsztaty i dyskusje na tematy ważne dla uczestników.

Gośćmi specjalnymi zlotu był  Henryk Wujec, polski polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, były wiceminister rolnictwa, w latach 2010–2015 doradca prezydenta RP ds. społecznych. W swojej prelekcji skierowanej do świętokrzyskich liderów m.in. porównał charakter aktywności społecznej młodzieży w latach 70-tych i 80-tych i aktywność młodzieży obecnie.

Spotkanie otworzył Przemysław Radwan-Röhrenschef, który rzucił nowe światło na istotę liderstwa. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach liderstwo jest niezwykle wielowymiarowe, nie ma jednej metodologii, a prawdziwego lidera będzie można poznać dopiero po owocach jego aktywności.

Wśród uczestników byli absolwenci Programu LIDERZY Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu „Liderzy dla młodzieży”, Programu Szkoła Liderów Politycznych a także autorzy i członkowie Społecznej Rady Programowej Programu „Liderzy dla Młodzieży”.

– Sieć liderska to zupełnie inna niż do tej pory jakość i oferta dla osób aktywnych społecznie – skupiamy się na ludziach, na ich rozwoju i wsparciu, a nie na organizacjach i instytucjach. Dzięki temu spotkaniu zasialiśmy mnóstwo pomysłów, wzmocniliśmy relacje i dodaliśmy energii, której często brakuje – mówi Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Fundacji Szkoła Liderów ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z wpłat indywidualnych uczestników. Organizacyjnie wydarzenie wsparło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie RoSa.
Uczestników ugościła Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Bałtowie.

Galeria zdjęć

Lokalizacja