Gala Cyfrowe 20 Lat Świetokrzyskie (49)

Poznaliśmy laureatów konkursu „Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”

Podczas uroczystej gali w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach uhonorowano laureatów Konkursu Regionalnego „Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”. Przedsięwzięcie organizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, miało na celu wyróżnienie osób, projektów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, które w najbardziej aktywny sposób zaangażowały się w rozwój cyfrowy regionu w ciągu ostatnich dwudziestu lat. W wydarzeniu udział wzięła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa i Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Ideą konkursu było wyłonienie instytucji publicznych oraz interesujących wdrożeń, których dorobek w cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych podmiotów na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarze zastosowań nowoczesnych TIK, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności tych instytucji oraz promocja działań z obszaru cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców. Konkurs, to również wyróżnienie szczególnie zaangażowanych gospodarzy i odgrywających duże znaczenie informatyków, którzy swoją pasją, działaniem i świadomością w sposób istotny, wpłynęli na rozwój cyfrowy regionu.

– Do tej pory mówiliśmy dużo o projektach, dziś chcemy powiedzieć więcej na temat osób, które te projekty tworzą. Poprzez wręczenie statuetek chcemy docenić i wyróżnić tych, którzy byli szczególnie zaangażowani w ciągu ostatnich 20 lat w rozwój cyfrowy naszego regionu. Po raz pierwszy nagrodzimy osoby i instytucje, które mogą stanowić wzór do naśladowania – mówiła Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

– Nagradzamy tych, którzy w najlepszy sposób przyczyniają się do rozwoju naszego województwa, pokazują wszystkie te projekty, które wzbogacają cyfryzację regionu – mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Myślę, że czas jubileuszu, to dobra okazja do podsumowań ale i do dalszego rozwoju informatyzacji, która ulepsza nasze życie – dodała.

– Społeczeństwo informacyjne rozwija się, Internet jest wszędzie. Z tego dobrodziejstwa korzystamy wszyscy. Chciałem za to serdecznie podziękować. Dziękuję również wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu regionalnej strategii innowacji, którzy pracowali nad tym, aby Internet szerokopasmowy był ogólnie dostępny – mówił Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

7 września Komisja Konkursowa Nagrody „Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego” w składzie: Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Gładki – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Katarzyna Węglińska – Microsoft Polska, Jacek Orłowski – Redaktor Naczelny miesięcznika „IT w Administracji”, Ewa Krupa – Prezes Fundacji Orange Polska, Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Paweł Więcek – Dziennik Echo Dnia, wybrała laureatów w pięciu kategoriach:

Kategoria „Instytucja publiczna” z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, jednostek rządowych, podmiotów publicznych o charakterze oświatowym, zdrowotnym oraz pozostałych instytucji o charakterze publicznym z terenu województwa świętokrzyskiego – które w najlepszy sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, innowacje, świadczą coraz więcej e-usług, zapewniają wysokiej klasy oprogramowanie i sprzęt IT, a także dostęp do szerokopasmowego Internetu.

I miejsce: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
II miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
III miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wyróżnienia: Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego oraz Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,

Kategoria „Projekt” lub wdrożenie realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego – promujący wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych oraz szerokopasmowego Internetu.

I miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kielce za projekt: e – Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce
II miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach za projekt: Platformy Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego, w skład której wchodzą Portal Informacji Kulturalnej – PIK (redakcja), studio telewizyjne, studio radiowe, dział wydawniczy, w zakresie prowadzonej edukacji kulturalnej, animacji kultury oraz szeroko rozumianej promocji, upowszechniania kultury i sztuki województwa świętokrzyskiego
 III miejsce: Urząd Miasta i Gminy Starachowice za projekt: Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy.

Kategoria „Gospodarz” – osoba reprezentująca dany podmiot publiczny, występująca w roli kierownika jednostki – lider, menager, inicjator. Skutecznie dba o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego ale przede wszystkich aktywnie uczestnicząca w procesie rozwoju cyfrowego regionu.
I miejsce:  Marcin Majcher, Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
II miejsce:  Youssef Sleiman, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze
III miejsce:  Jacek Balicki, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wiślica

Kategoria „Informatyk” – osoba zatrudniona na stanowisku związanym z obsługą informatyczną jednostki, rozwojem społeczeństwa informacyjnego, rozwojem telekomunikacji i IT, w danej instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego. Posiada szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności informatyczne. W niekonwencjonalny sposób rozwiązuje z definicji problematyczne sytuacje. Lider i menager. Konsekwentnie realizuje ideę nowoczesnych technologii i lepszego zastosowania narzędzi dostarczanych przez IT.
I miejsce:  Mariusz Bartosik, główny specjalista, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce: Anna Trawka, konsultant, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
III miejsce:  Robert Kurosz, specjalista ds. informatyki, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Wyróżnienie: Radosław Lachowski, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji, Starostwo Powiatowe w Końskich
Wyróżnienie: Sebastian Krawczyk, Kierownik Referatu Obsługi Informatycznej, Urzędu Miasta i gminy Starachowice

Kategoria „Przedsiębiorstwo” z terenu województwa świętokrzyskiego, które stosując profesjonalne metody zarządzania oraz nowoczesne i innowacyjne technologie, ukierunkowuje się na potrzeby klienta. Dba o rozwój i wprowadza na rynek najnowsze rozwiązania IT. Jego polityka rozwoju, oparta jest na budowaniu wizerunku i ugruntowaniu pozycji na rynku lokalnego lidera IT. To firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie naszego województwa, przynajmniej dwa lata bez względu na jej wielkość czy formę prawną.
I Miejsce: Firma Infover Spółka Akcyjna w Kielcach
II miejsce: Firma Altar Sp. z o. o. w Kielcach
III miejsce: Firma PHU BITNET S.C. Zbigniew Dąbrowski, Damian Nowak, Marta Rusinowicz, Jolanta Sitarska z Ożarowa

NAGRODY SPECJALNE Komisji Konkursowej – za całokształt pracy zawodowej na rzecz rozwoju cyfrowego regionu
Zespół – Michał Pająk i Wojciech Żelazny, Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Kielcach
Ferdynand Jagiełło
Ryszard Mężyk
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Sponsorzy ufundowali laureatom konkursu nagrody rzeczowe (notebooki) i vouchery na szkolenia w CBSG w autoryzowanym centrum szkoleniowym Microsoft Polska oraz usługi doradcze:
• Fundacja Orange w kategoriach: „Instytucja publiczna” i „Gospodarz”;
• Microsoft Polska w kategoriach: „Projekt” i „Informatyk”;
• Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach w kategorii „Przedsiębiorstwo”

Podczas gali finałowej konkursu mogliśmy posłuchać krótkiej sesji nt. „Lidera XXI wieku”, którą poprowadził Dawid Pyszniak, z Compass & Partners.
Oprawą artystyczną przygotowali utalentowani muzycznie uczniowie z Sandomierza i Kielc: Oskar Juryś oraz Maciej Piwek.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Patronat medialny: miesięcznik „It w Administracji”, Echo Dnia Kielce, Meloradio, TV Świętokrzyska
Patronat merytoryczny: Fundacja Orange, Microsoft Polska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o. w Kielcach

 

Lokalizacja