Zdjęcie Wyróżnaiające Xii Edycja Świętokrzyskiej Victorii

Poznaliśmy nominowanych do XII edycji Świętokrzyskiej Victorii

Po pięciu nominowanych w każdej z trzech kategorii nagrody – Samorządność, Przedsiębiorczość i Osobowość – wyłoniła Kapituła Świętokrzyskiej Victorii obradująca pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego.


Na początku spotkania nominacje na członków Kapituły z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego odebrali nieobecni na pierwszym posiedzeniu rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak oraz prezydent Starachowic Marek Materek.

– Zainteresowanie nagrodą było bardzo duże. Zgłoszono 48 kandydatur. W kategorii Samorządność – 18, w kategorii Przedsiębiorczość – 13 i w kategorii Osobowość – 17 – poinformował członków Kapituły marszałek Andrzej Bętkowski.

Drogą głosowania Kapituła wybrała po pięciu nominowanych w każdej kategorii nagrody Świętokrzyska Victoria.

Nominowani w kategorii Osobowość:
Stanisław Rupniewski – współtwórca Grupy Supon – największej w Polsce sieci sprzedaży sprzętu BHP i usług PPOŻ
prof. Adam Massalski – historyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki
Siostra Barbara Kubacka – wychowawca w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie
Marcin Piszczek – burmistrz Jędrzejowa
Paweł Krakowiak – prezes Stowarzyszenia „Avito Vivit Honore”, ceniony działacz regionalny specjalizujący się w rekonstrukcjach historycznych.

Nominowani w kategorii Samorządność:
Gmina i Miasto Chęciny
Gmina Bieliny
Miasto i Gmina Busko-Zdrój
Powiat Kielecki
Miasto i Gmina Morawica.

Nominowani w kategorii Przedsiębiorczość:
Targi Kielce S.A.
Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
Fabryka Kotłów „Sefako” S.A.
PGE Energia Ciepła S.A.
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ideą nagrody Świętokrzyska Victoria, ustanowionej uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego. Celem nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Kapituła 21 lutego wyłoni laureatów XII edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, odbędzie się 25 lutego 2020 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.