Poznaliśmy Świętokrzyskie Anioły Dobroci

Poznaliśmy Świętokrzyskie Anioły Dobroci

Samorząd województwa świętokrzyskiego uhonorował osoby, instytucje i organizacje, które nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale angażują się szczególnie w niesienie pomocy innym, wychodząc poza ramy obowiązków. W kategorii indywidualnej po raz pierwszy w historii plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci przyznano dwie nagrody. Trafiły one do Urszuli Przygodzkiej i Ewy Sałaj. W kategorii zespołowej statuetkę otrzymali Anna i Edward Zawieruchowie.


Ideą nagrody Świętokrzyski Anioł Dobroci jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszane są inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.
Statuetki nagrodzonym oraz wyróżnienia wszystkim nominowanym wręczali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

– Cieszę się, że możemy chociaż w taki skromny sposób docenić Państwa ogromne wysiłki. Poprzez swoją codzienną pracę tak wspaniale służycie osobom potrzebującym tej pomocy, które często nawet nie śmią o nią same poprosić – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

W kategorii indywidualnej było w tym roku dziewięciu nominowanych, a w kategorii zespołowej siedmiu.

– Takich osób, które zasługują na tytuł Anioła Dobroci, jest oczywiście w naszym województwie dużo więcej. Kapituła miała bardzo trudny problem do rozstrzygnięcia, dlatego przyznano w tym roku dwie nagrody indywidualne – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Jeden Anioł Dobroci w kategorii Indywidualnej trafił do Ewy Sałaj, wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. Pani Ewa jako osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, jest również koordynatorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – wyszukuje osoby po wypadkach, by objąć je wsparciem i rehabilitacją.

– Uległam wypadkowi komunikacyjnemu 27 lat temu i otrzymałam ogromne wsparcie od wspaniałych ludzi. Dzięki nim nauczyłam się żyć na nowo. Mam poczucie, że całe życie powinnam ten dług oddawać – mówiła Ewa Sałaj, dziękując za nagrodę.

Drugą statuetkę w kategorii indywidualnej otrzymała Urszula Przygodzka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, która jest wieloletnim i doświadczonym pracownikiem pomocy społecznej. Pomaga m. in. rodzinom zastępczym, osobom w kryzysie czy uzależnionym. – Kocham swoją pracę. Pomoc społeczna jest czymś, czemu poświęcam się bez reszty i daje mi to ogromną satysfakcję – mówiła Urszula Przygodzka, dziękując również wszystkim swoim współpracownikom.

W kategorii zespołowej statuetką Anioła Dobroci uhonorowano Annę i Edwarda Zawieruchów, którzy od 19 lat prowadzą w Kielcach rodzinny dom dziecka. Przez ten czas opiekowali się łącznie 23 dzieci. – Kiedy podjęliśmy decyzję o założeniu rodzinnego domu dziecka, nasze dzieci były dorosłe, „wyfruwały” z domu. Zaczęły za to do nas przychodzić małe dzieci, niekochane, porzucone, którym dajemy opiekę, miłość, zrozumienie. Cieszymy się, gdy przychodzą do nas już dorosłe, z własnymi rodzinami i mówią: „Mamo, dziękuję”. To właśnie jest piękne – mówiła podczas gali wzruszona pani Anna Zawierucha.

– Wszyscy nominowani do nagrody to wyjątkowe osoby. W tym roku po raz pierwszy wszyscy oni otrzymują wyróżnienie, bo sama nominacja do tej nagrody jest ogromnym zaszczytem – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.

Galę w Filharmonii Świętokrzyskiej uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.