Wspar

Pożyczki na Wsparcie w Starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W ramach programu udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych.

Pożyczka w ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie to obecnie ponad 92.000zł na uruchomienie i rozwój własnej firmy, które można uzyskać bez żadnych dodatkowych kosztów, aplikując drogą elektroniczną poprzez zatwierdzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego  platformę elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez MFES. Okres spłaty do 7 lat.

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria
– w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,
– w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
Z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi, zakup maszyn i środków transportu…).
Więcej informacji: http://mfes.pl/pierwszy-biznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-podstawowa/