uśmiechnięci uczestnicy spotkania

Praca, która pomaga się rozwijać i odnaleźć w społeczeństwie. Z wizytą w ZAZ w Szczaworyżu

Od grudnia ubiegłego roku w Szczaworyżu w gminie Busko-Zdrój działa kolejny, dziewiąty zakład aktywności zawodowej uruchomiony w województwie świętokrzyskim. Zakład organizowany i prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej. W środę 17 stycznia ZAZ odwiedziła wicemarszałek województwa Renata Janik, która wzięła udział w uroczystym poświęceniu placówki przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Zakład, uruchomiony 22 grudnia ubiegłego roku,  zatrudnia obecnie 33 osoby, z czego aż 25 to pracownicy z niepełnosprawnościami, a 8 to personel obsługujący placówkę.

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje szeroki zakres usług i produkcji, realizowany poprzez 4 specjalistyczne pracownie. Wśród nich znajdują się pracownie: świec, ogrodnicza i pielęgnacji zieleni, rękodzieła oraz przetwórstwa owoców i warzyw. To właśnie w tych pracowniach pracownicy rozwijają swoje umiejętności, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe.

Finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu było możliwe dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środkom Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz wkładowi własnemu organizatora – Caritas Diecezji Kieleckiej. Łączna wartość tej inwestycji sięga blisko 1 400 000 złotych, co świadczy o znaczeniu i skali tego przedsięwzięcia.

Jak podkreśla Renata Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego: – Inwestycja ta jest wyrazem troski o środowisko osób z niepełnosprawnościami, otwierając przed nimi możliwość aktywnego uczestnictwa zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Działalność Zakładu ma na celu nie tylko zatrudnienie, ale także rozwijanie umiejętności społecznych oraz samodzielności zawodowej. W ten sposób placówka ta staje się miejscem, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą zdobyć nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również pewność siebie i gotowość do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie.

W uroczystości poświęcenia placówki przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego wzięli udział także ks. Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.