Umowy Na Dofinansowanie Z Pefron

Prawie 500 tys. zł z PFRON na dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych

Trzy umowy na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych podpisali z beneficjentami marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczył również członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Pieniądze na realizację tych zadań, będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymały: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Jak poinformował marszałek Andrzej Bętkowski, to już kolejne umowy na dofinansowanie z PFRON robót budowlanych w takich obiektach. W roku 2020 województwo świętokrzyskie dostało na ten cel 8 283 743,00 zł, a Sejmik Województwa pod koniec kwietnia dokonał podziału tych środków.

Kwotę 1 100 000,00 zł z tej puli przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących osobom niepełnosprawnym. – Łącznie będzie podpisanych sześć umów na przeprowadzenie takich prac. Dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty pozytywnie ocenione – mówiła wicemarszałek województwa Renata Janik.

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu otrzymał 190 000,00 zł na przebudowę dźwigu szpitalnego. – W imieniu pacjentów bardzo dziękujemy za to wsparcie. To dla nas duża i bardzo ważna inwestycja. Obecny dźwig ma prawie 40 lat i jest wysłużony, a nowe urządzenie będzie już na miarę XXI wieku – mówił dyrektor szpitala w Sandomierzu Marek Kos. Dzięki inwestycji, której szacunkowa wartość wynosi 380.000,00 zł, zwiększy się dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji świadczonej przez szpital.

Również Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wymieni windę osobową. Jak podkreślił dyrektor Centrum Mariusz Gil, stare urządzenie jest również mocno wyeksploatowane, a niezbędne dla osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń rehabilitacyjno-medycznych. W tym przypadku kwota dofinansowania to 137 000,00 zł, przy całkowitej wartości inwestycji ok. 280 000,00 zł.

Z kolei dzięki dofinansowaniu kwotą 170 000,00 zł poprawią się warunki w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zostanie wyremontowany trzykondygnacyjny budynek. W ubiegłym roku uległ on zniszczeniu w wyniku pożaru i jest wyłączony z użytkowania. – Dzięki tym środkom nie tylko zniwelujemy skutki pożaru, ale też ułatwimy życie mieszkańcom. Obecnie mamy w obiekcie wąskie drzwi, wysokie progi i brodziki, co jest dużym utrudnieniem – dziękowała w imieniu pensjonariuszy dyrektor DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim Karolina Nowak. Po remoncie zostanie oddanych w nowym standardzie m.in. 11 pokoi dla 20 pensjonariuszy wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym. Całkowita wartość inwestycji to ok. 355 000,00 zł.

Galeria zdjęć