Program stypendialny dla młodych Polaków ze Wschodu

Podczas 6. sesji Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Program stypendialny ma zachęcić Polonusów do studiowania w świętokrzyskich szkołach wyższych. Jest on także odpowiedzią na trudną sytuacją Polaków na objętym działaniami wojennymi obszarze Ukrainy, a także w innych krajach dawnego ZSRR.

Narastające poczucie zagrożenia wojną,  a często także trudna sytuacja ekonomiczna Polaków i osób polskiego pochodzenia na Wschodzie, powoduje, że wielu młodych ludzi ucieka z zagrożonych obszarów, szukając dla siebie bezpiecznego miejsca do życia. Przyjęty przez Sejmik Województwa program wychodzić ma naprzeciw ich oczekiwaniom. Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, w tym repatriantów z Armenii, Azerbejdżany, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu. Chodzi o osoby, które zamierzają podjąć lub kontynuować jednolite studia stacjonarne, lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia, realizowane w świętokrzyskich publicznych i niepublicznych szkołach wyższych.
– To stypendium stanowić ma dodatkową pomoc w sfinansowaniu kosztów studiowania dla najbardziej potrzebujących młodych Polaków ze Wschodu.  Mam nadzieję, że będzie też stanowić zachętę do podejmowania studiów w Świętokrzyskiem. To ważne, bo obecnie spośród 281 cudzoziemców studiujących na wszystkich świętokrzyskich uczelniach, tylko 16 to Polacy lub osoby polskiego pochodzenia – podkreśla marszałek województwa Adam Jarubas.
Wnioski, poprzez uczelnie, będą przyjmowane w dwóch terminach: październikowym i marcowym. Pomoc materialna będzie finansowana z budżetu województwa i corocznie określana przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.
Program będzie uruchomiony od nowego roku akademickiego, ale już teraz informacje o nim – poprzez świętokrzyskie uczelnie i polskie placówki dyplomatyczne na Wschodzie – będę kierowane do Polaków ze Wschodu potencjalnie zainteresowanych studiowaniem w Świętokrzyskiem.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała, rzecznik prasowy marszałka