tłum ludzi

Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Kwota 4 025 000,00 zł przeznaczona jest na Program Współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Środki te będą dostępne m. in. na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy profilaktyki.

Uchwała

Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi