Zamek Królewski W Sandomierzu (1)

Projekcja filmu „Ogniem i mieczem” na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na plenerową projekcję filmu pt. „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Plenerowy pokaz jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej zatytułowanej „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, którą można oglądać w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu do 24 września. Warto zaznaczyć, że w jednej ze scen filmu pojawia się postać bohatera tej wystawy, w którego rolę wcielił się znakomity aktor teatralny i filmowy Krzysztof Gosztyła. Plenerowa projekcja filmu odbędzie się 11 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 21.00 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wystawa „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, zorganizowana przez zespół Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, jest pierwszą w historii polskiego muzealnictwa wystawą monograficzną poświęconą biografii Jerzego Ossolińskiego – kanclerza wielkiego koronnego, polityka, dyplomaty, doradcy króla Polski Władysława IV, który urodził się w Sandomierzu, w podsandomierskim Ossolinie miał swoją główną wiejską rezydencję, a w pobliskim Klimontowie został pochowany. Był również związany z Warszawą, gdzie wzniósł wspaniały pałac, znany potem jako pałac Sandomierski (późniejszy pałac Brühla, zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej, którego odbudowa razem z pałacem Saskim jest planowana do 2030 r.). Wystawa w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu ma na celu przypomnienie tej wybitnej postaci z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podkreśla ona zarazem ogólnopolski, a nawet międzynarodowy wymiar sandomierskiego dziedzictwa historycznego, którego Ossoliński jest integralną częścią.

Partnerami wystawy w zakresie pozyskania prezentowanych zbiorów są: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Kielcach, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu oraz Parafia p.w. Św. Józefa w Klimontowie. Ponadto partnerem merytorycznym wystawy jest Pałac Saski Sp. z o.o., który współtworzy część ekspozycji poświęconej Pałacowi Brühla. Wystawa została objęta honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra spraw zagranicznych, a także marszałka województwa świętokrzyskiego.