Muzeum Okręgowe W Sandomierzu

Projekt “Castles&Regions”

Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu wraz z pięcioma innymi partnerami bierze udział w międzynarodowym projekcie “Castles&Regions” („Zamki i regiony”). Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Projekt “Castles&Regions” („Zamki i regiony”). jest wspierany przez Fundusz Wyszehradzki w ramach programu V4 w partnerstwie z pięcioma instytucjami z czterech krajów: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. W projekcie jako partnerzy uczestniczą Stowarzyszenie Osad Węgierskich, Twierdza Golubac Sp. z oo w Serbii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w Polsce oraz Pro Castello Comaromiensi na Słowacji.

Celem projektu jest zbadanie i rozwinięcie roli, tworzenia sieci, zarządzania dziedzictwem średniowiecznych i nowożytnych zamków wzdłuż Dunaju oraz społecznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych możliwości zamku i regionu. Projekt ma na celu przekształcenie uczestniczących w nim zamków w „markę”, która kiedyś miała pierwszorzędne znaczenie w życiu regionu Dunaju. Projekt chce przywrócić im dawną centralną rolę i znaczenie.

W ramach projektu powstanie wirtualna wystawa łącząca indywidualną i wspólną historię uczestniczących partnerów, eksponująca relacje między zamkami a regionami, kulturę, gospodarkę i turystykę. Partnerzy projektu zorganizują jednodniowe warsztaty (Komárom, Sandomierz, Galambóc, Esztergom). Wydarzeniem zamykającym projekt ma być dwudniowa konferencja zorganizowana w Wyszehradzie i Esztergomie. Jednym z ważnych rezultatów projektu będzie konsorcjum o nazwie Sieć Zamków wzdłuż Dunaju, które zostanie utworzone z partnerami, które zakłada współpracę uczestniczących instytucji.

Castles and Regions