zdjęcie

Projekt informatyzacji, który zrewolucjonizuje pracę placówek medycznych

O stanie realizacji zadań w ramach Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu, który obradował pod przewodnictwem Marka Jońcy.

Podczas posiedzenia wszystkim partnerom Projektu przedstawiono m. in. analizę ryzyk dla wariantu łączenia oraz dzielenia na części postępowania na dostawę infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania medycznego przygotowaną przez Inżyniera Projektu oraz aktualny stan prac związanych z jego realizacją.

 

foto
Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu “InPlaMed” jest członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca

Jak informuje Monika Świercz, kierownik Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – InPlaMed”, część jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w projekcie już podpisała umowy z wykonawcami lub nawet rozpoczęła prace mające na celu rozbudowę serwerowni albo zakup oprogramowania. Najbliższe trzy lata będą czasem intensywnych prac związanych z realizacją projektu. – Projekt ma na celu przygotowanie szpitali do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Na pewno po jego zakończeniu odczują to nie tylko wewnętrzni użytkownicy systemu, czyli kadra jednostek, ale również pacjenci, którym personel będzie mógł poświęcić więcej czasu – podkreśla Monika Świercz. Rozwiązania, które zostaną wdrożone, pozwolą m. in. na szybkie zapoznanie się lekarza z przebiegiem leczenia, aktualnymi wynikami badań bez zbędnego oczekiwania na ich przekazanie, a w konsekwencji skrócenie czasu diagnozowania stanu pacjenta. Nowe technologie umożliwią również wprowadzenie rejestracji pacjentów on-line. Wdrożone systemy będą posiadały możliwość realizacji e-usług, w tym: wymiany e-skierowań, e-recept, e-zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Liderem Projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które swoje zadania w ramach projektu realizuje przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na mocy zawartego porozumienia w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi i 12 powiatowymi. Są to: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Szpital Powiatowy w Chmielniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII – Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e‑społeczeństwa. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 57,22 mln zł, przy dofinansowaniu 47,01 mln zł. Zakłada się, że projekt będzie zrealizowany do 2021 roku.