Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w dziewiątej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”, skierowanej do uczniów z województwa świętokrzyskiego. Termin zgłoszeń dla szkół biorących udział w konkursie mija 23 września.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 znalazły się:
• Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tematyka dziewiątej edycji projektu, związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 „Razem dla lepszego Internetu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji: https://www.scdn.pl/index.php/projektykrajowe/projekty-efs/1566-projekt-szybuj-bezpiecznie-w-internetowej-chmurze-2019