Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że uchwałą nr 1030/19 z dnia 4 września 2019 r. przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu uchwały należy przesyłać na poniższy adres do dnia
7 października br.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Projekt_uchwały