Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że uchwałą nr 1285/19 z dnia 6 listopada 2019 r. przyjął nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

załącznik – projekt uchwały

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu uchwały należy przesyłać na poniższy adres do dnia 9 grudnia br.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce