Fotka

Projekty informatyczne zmienią świętokrzyską służbę zdrowia i geodezję

Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania na przeprowadzenie dwóch ważnych projektów informatycznych w obszarze medycyny i geodezji wręczyli dziś ich realizatorom członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Agata Binkowska i Marek Szczepanik.  Wartość obu przedsięwzięć  to ponad 85 milionów złotych.

–  Projekty Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) oraz  „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”  realizowane są w ramach Działania 7.1, czyli szeroko rozumianej e-administracji. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz skoordynowania niektórych systemów zarządzania szpitalami. Drugi projekt, poprzez zaktualizowanie map i przeniesienie ich do formatu cyfrowego, usprawni korzystanie z zasobu geodezyjnego administrowanego przez jednostki powiatowe – wyjaśniał Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał, oba przedsięwzięcia z pewnością ułatwią życie mieszkańcom regionu.

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podkreśliła, że informatyzacja publicznego sektora ochrony zdrowia, jest koniecznością, wymuszoną poprzez regulacje prawne,  jakie obowiązują podmioty lecznicze w zakresie wdrożenia EDM ( Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz wyzwaniem związanym z sfinansowaniem zakupu odpowiedniej bazy sprzętowej i  programowej , a następnie utrzymaniem działania oraz bezpieczeństwa danych i  informacji. – Początkowo chcieliśmy skupić się na instytucjach leczniczych zarządzanych przez samorząd województwa.  Po przeprowadzeniu ankiet, okazało się, że warto zaprosić do współpracy partnerów powiatowych, będących organami prowadzącymi dla szpitali. Wartość projektu  InPlaMed WŚ to 53 miliony złotych, a jego efektem będzie szybsze i  łatwiejsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy – zaznaczyła Agata Binkowska.

W projekcie InPlaMed WŚ, koordynowanym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, uczestniczy 8 podmiotów leczniczych i 12 powiatowych. Jednym z nich jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, które otrzyma w ramach projektu dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów 700 tysięcy złotych. – Komputer jest obecnie nieodzownym elementem pracy. Dzięki odpowiednim programom możemy szybko wypełnić niezbędne dokumenty medyczne, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na rozmowę z pacjentem. Potrzebne są nowe systemy i serwery, które przyspieszą obróbkę danych i pozwolą na przechowywanie masy danych, jakie gromadzimy, bo codziennie przyjmujemy ponad 1200 chorych – tłumaczył Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Niezwykle użyteczny dla mieszkańców województwa, inwestorów, urzędów statystycznych i innych podmiotów, będzie partnerski projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, którego liderem jest Powiat Jędrzejowski, o czym przekonywał starosta Edmund Kaczmarek. –  Ludzie chcą przeglądać baz danych,  uzyskać niezbędne informacje, umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji na każdym etapie,  czy wykonywanie analiz statystycznych, a także załatwić wiele spraw poprzez Internet.  Projekt „e-Geodezja” to ułatwi. Dzięki niemu zaktualizujemy ewidencję gruntów, stworzymy geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu oraz bazę danych obiektów topograficznych we wszystkich objętych projektem powiatach.  Zebrane dane zostaną przetworzone do formy cyfrowej.  Dodatkowo wyposażymy powiatowe ośrodki geodezyjne w nowy sprzęt teleinformatyczny i przeszkolimy 145 osób. Wartość tych działań to ponad 32 miliony złotych – wyjaśniał starosta jędrzejowski.

Jak przekonywała zebranych Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ, pierwsze rezultaty wdrażania obu projektów będą widoczne za około dwa lata.

Galeria zdjęć