Img 0004 768x512

Projekty naukowe dla zdrowia mieszkańców w Biobanku Świętokrzyskim

Diagnoza zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego powstanie dzięki projektom naukowym prowadzonym przez Biobank Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. To badania przesiewowe krwi pod katem lipogramu i witaminy D przewidziane są na wiele lat. W Centrum prowadzone są także badania dzieci i młodzieży pod kątem celiakii. Niezwykle ważną częścią działalności jednostki jest także bank komórek macierzystych.


Od marca ubiegłego roku Biobank Świętokrzyski realizuje trzy projekty naukowe w formie badań przesiewowych, Pierwszy z nich – „Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego” prowadzony jest we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdy dawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej oceny stężenia witaminy D. Wyniki badań pozwolą określić czynniki wpływające na poziom tej witaminy oraz dostarczą informację w jakim stopniu jej niedobór dotyka mieszkańców regionu.

„Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego” również przeprowadzone jest w formie badania przesiewowego. Jego głównym celem jest wykrycie zaburzeń i odchyleń we wczesnej fazie. Badaniom poddawane są osoby w różnym wieku. Projekt realizowany jest we współpracy z Przychodnią Przyszpitalną i Kliniką Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta w Podzamczu Chęcińskim.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne prowadzi także badania przesiewowe tysiąca mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 3-5 lat oraz 12-15 lat pod kątem występowania celiakii, czyli nietolerancji glutenu. Inicjatywa pod nazwą „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego” współrealizowana jest z I Kliniką Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Przychodnią Nowiny SPZOZ oraz Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Przychodnią dla Rodziny GALUS s.c. w Sukowie.

Ponadto, od 2014 roku działa w Podzamczu Publiczny Bank Komórek Macierzystych, w którym przechowuje się koncentraty komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Materiał gromadzony jest na cele transplantacyjne, a co za tym idzie w przyszłości może zostać przekazany niespokrewnionemu biorcy. Rodzice decydujący się na oddanie krwi pępowinowej do Publicznego Banku Komórek Macierzystych nie ponoszą żadnych kosztów. Krew pępowinowa przeznaczona na cele publiczne może być oddana przez kobiety w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka, Szpitalu Kieleckim i Szpitalu Specjalistycznym w Jędrzejowie.

Lokalizacja