Dyrektor Katarzyna Kubicka I Wicemarszałek Renata Janik

Projekty społeczne RPO: trzeci miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu w kraju!

W kolejnych trzech miesiącach – lipcu, sierpniu i wrześniu – województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu tzw. „miękkiej”, społecznej części Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje” już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w Programie na edukację, zdrowie, sprawy socjalne oraz rynek pracy.

Liderem jesteśmy nie tylko pod względem dotychczasowego poziomu wykorzystania funduszy; również tempo, z jakim wdrażamy unijne projekty, stawia nas na czołowej pozycji w Polsce. Przez ostatnie 12 miesięcy (od 30 września 2019 r. do 30 września 2020 r.) poziom wykorzystania funduszy „miękkich” w regionie świętokrzyskim wzrósł o blisko 27 punktów procentowych, podczas gdy średnia dla całego kraju wyniosła nieco ponad 18 punktów procentowych.

– Nasza pozycja w krajowych rankingach to dowód na to, że jako region dysponujemy ogromnym potencjałem do sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych – mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, bezpośrednio nadzorująca wdrażanie części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego. – Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu, czyli pod koniec 2018 r., zajmowaliśmy w krajowych rankingach przedostatnie, 15 miejsce. Konieczne były działania naprawcze. Z jednej strony przeprowadziliśmy reorganizację w Urzędzie Marszałkowskim oraz usprawniliśmy i przyspieszyliśmy procedury związane z rozdzielaniem funduszy unijnych na cele społeczne. Równocześnie staraliśmy się wszelkimi sposobami wspierać autorów projektów: poprzez szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty dotyczące tworzenia wniosków o dofinansowanie, na indywidualnych konsultacjach kończąc. Jak widać, działania te przyniosły spektakularne efekty.

– Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje obecnie wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów dotyczących szkolnictwa zawodowego, edukacji przedszkolnej oraz profilaktyki nowotworów – informuje dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Kubicka. – Trwają również dwa specjalne konkursy na projekty dla mieszkańców Kielc i gmin ościennych: jeden z nich dotyczy profilaktyki chorób zawodowych, drugi zaś opieki medycznej dla seniorów i osób niesamodzielnych.

Do końca roku Departament planuje jeszcze ogłosić konkursy dotyczące tworzenia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, a także opieki domowej dla osób starszych lub przewlekle chorych. Szczegółowe informacje nt. konkursów dostępne są na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

Galeria zdjęć