Promują bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Promują bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Już 7 lipca 2019 roku podczas II Pikniku Rolniczego w Centrum Geoedukacji na Wietrzni poznamy wojewódzkich laureatów XVII edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Organizacja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbywającego się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy m. in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swojej pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Podczas eliminacji komisje sprawdzały, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzili specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Świętokrzyska Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowe, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach nadzoruje przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu, w którym w tym roku wzięło udział 67 gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa o różnym profilu działalności rolniczej – produkcji roślinno – zbożowej, warzywniczej, roślinnej, hodowli bydła, trzody chlewnej, zwierząt a nawet działów specjalnych.

 

Bgr 2019
Podsumowanie konkursu będzie połączone z II Świętokrzyskim Piknikiem Rolniczym.