Przebudowane drogi wojewódzkie

Przebudowane drogi wojewódzkie

W środę, 13 listopada, odbył się uroczysty odbiór przebudowanych dróg wojewódzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Mircu na odcinku  Radom-Wierzbica-Starachowice. Uczestniczył w nim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, poseł Jarosław Górczyński.

Podczas odbioru ulicy Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim marszałek Adam Jarubas zaprzeczył, że droga do Bałtowa spadła z priorytetowych zadań województwa. – Nic takiego się nie stało – powiedział. – . To jedna z ważniejszych inwestycji regionu, o czym świadczy to, że tu jesteśmy. Spróbujemy ją umieścić jeszcze w obecnej perspektywie budżetowej. Samorządowcy podkreślają, że to zadanie warto wpisać jako priorytetowe poza procedurą konkursową. Dzisiaj patrząc na ruch w kierunku Bałtowa wiadomo, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych atrakcji turystycznych województwa. To z perspektywy Bałtowa arteria życia.   

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak potwierdził, że odbywają się rozmowy z władzami Ostrowca, prezydentem, starostą, parlamentarzystami. Wszyscy zabiegają, by przebieg dróg wojewódzkich przez miasto i powiat  rozwiązywać kompleksowo i wyprowadzać ruch tranzytowy z centrum. Jan Maćkowiak stwierdził, że druga nitka ulicy Radwana może być wykonana po zatwierdzeniu przyszłorocznego budżetu.
  
W Ostrowcu Świętokrzyskim wykonano odcinek ulicy Radwana od Polnej do Jana Pawła II o długości 460 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec-Czekarzewice. – Prace, prawą stronę jezdni, wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Leżajsku zgodnie z umową od marca do października – powiedział Krzysztof Mróz ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, kierownik Obwodu Drogowego w Ostrowcu. – . Kosztowały 380 tys. zł. Wymieniono i wzmocniono krawężniki, uszkodzone barierki rozgraniczający ruch w pasie zieleni. Wykonano odpływy wody wzdłuż całej jezdni,  ściek z kostki betonowej, bo podłużny spadek był  dość mały, podjazdy na parking z obydwu stron, do pawilonów handlowych, posesji.  

Z kolei prace w Mircu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km 26+650 do km 30+000 polegały na przebudowie konstrukcji jezdni oraz poboczy. Wykonano również: zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne, remont płyty mostu wraz z odtworzeniem nowej nawierzchni oraz na części odcinka, w okolicy zabudowań wykonano chodniki. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego konieczne było również wykonanie prac dodatkowych.