Uczestnicy Spotkania

Przebudowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 758

W czwartek 5 października br. oddano do użytku przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej na terenie gminy Iwaniska o długości około 3,5 km. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca i Tomasz Jamka oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk.

Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” wykonana została przez firmę DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Wartość kontraktu na roboty budowlane wyniosła około 15,9 mln zł. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne wyniosło 64,42 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli ponad 10,2 mln zł.

– To bardzo ważne i długo oczekiwane przez mieszkańców rozwiązanie problemu stanu często użytkowanej drogi, wiodącej od Ujazdu w stronę Koprzywnicy i dalej, do przeprawy przez Wisłę – powiedział członek Zarządu Marek Jońca.

– Przeprowadzone prace znacząco poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg – dodał członek Zarządu Tomasz Jamka.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegała na rozbudowie drogi do parametrów drogi klasy G, o długości 3 420 m. W ramach przebudowy droga została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstały: pobocza, chodniki, przebudowana została ścieżka rowerowa, zjazdy indywidualne i publiczne. Zostały wykonane rowy oraz ich umocnienie z użyciem płyt ażurowych, gabionów, bruku polnego (miejscowo). Wycięto również kolidujące z inwestycją krzewy i drzewa.

– Stawiamy na rozwój województwa, na inwestycje drogowe, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich poruszających się po drogach, potencjalnych inwestorów, mieszkańców, turystów – powiedział przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

W spotkaniu wzięli udział również parlamentarzyści RP Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek.

Galeria zdjęć