Przecięcie Wstęgi W Nowym Przedszkolu W Chmielniku

Przedszkole „Mali Odkrywcy” z nowymi oddziałami

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystym otwarciu nowych oddziałów przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „Mali Odkrywcy” oraz Centrum Wspomagania Rozwoju, mieszczących się w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku. Zainaugurowany został także projekt „Mali Odkrywcy w Chmielniku”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na realizację projektu „Mali Odkrywcy w Chmielniku” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 800 tysięcy złotych. Całkowita wartość tego zadania to prawie 950 tysięcy złotych.

Projekt przewiduje utworzenie 30 dodatkowych miejsc w istniejącym już, niepublicznym przedszkolu w Chmielniku. W tym celu w obiekcie przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w dwóch salach w budynku przedszkola oraz dodatkowych pomieszczeniach na potrzeby: sali do integracji sensorycznej, łazienki dla dzieci, szatni oraz pokoju nauczycielskiego. Zakupione zostaną także meble i wyposażenie.

– Bardzo się cieszę, że dzięki tym środkom dzieci będą mogły skorzystać m. in. z warsztatów „Akademii młodego inżyniera” czy też warsztatów teatralnych w języku angielskim, zajęć ruchowo-sportowych, warsztatów tanecznych, zajęć indywidualnych z integracji sensorycznej oraz logopedycznej – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Przedszkole „Mali Odkrywcy” to wyjątkowe miejsce w Chmielniku, które pielęgnuje kreatywność dzieci, pobudza ich wyobraźnię oraz stwarza szansę wszechstronnego rozwoju – dodaje wicemarszałek.

Zajęcia dodatkowe będą realizowane dla 61 dzieci, zarówno nowo przyjętych jak i tych, które już uczęszczają do przedszkola w ramach istniejących miejsc. Z projektu skorzysta również 8 nauczycielek, które wezmą udział w szkoleniach z zakresu pedagogiki specjalnej.

Galeria zdjęć