Andrzej Pruś Przewodniczący Sejmiku Województwa 1

Przewodniczący Sejmiku zasiądzie w organie doradczym Rady Europy

We wtorek 23 marca rozpoczną się obrady Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. W pracach organu doradczego Rady Europy weźmie udział Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Przedstawiciele 2 izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów, każdego roku dwukrotnie zbierają się na obradach, działając jednocześnie w stałych komisjach oraz powoływanych grupach roboczych.

-Rozpoczyna się właśnie kolejna kadencja Kongresu, do którego kandydatów zgłaszają korporacje samorządowe, w moim przypadku był to Związek Województw Rzeczpospolitej, ale w tym organie działać będą również samorządowcy nominowani przez związki miast, gmin oraz gmin wiejskich – wyjaśnił przewodniczący Andrzej Pruś. – Reprezentować będziemy interesy nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, ale związku o wiele szerszego, czyli Rady Europy. Będę mieć okazję. m.in. współpracować z naszymi partnerami z Ukrainy, wspierając ich chociażby we wdrażaniu tych wszystkich rozwiązań, które my jako państwo członkowskie już wprowadziliśmy.

Obecnie Kongres liczy 636 członków – 318 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 318 zastępców. Polskę reprezentuje 12 samorządowców.

-Będziemy doradzać Radzie Europy m.in. w zakresie szeroko pojmowanej samorządności, procedur demokratycznych. Zasiądę w Izbie Regionów i będę zobowiązany reprezentować nie tylko moje województwo świętokrzyskie, ale też interesy i przyszłość wszystkich polskich województw, dbając zarówno o ich potrzeby ekonomiczne, jak i rozwój społeczny – dodał przewodniczący.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

Obrady, rozpoczynające się we wtorek 23 marca, będą realizowanie w formie zdalnej. Przewodniczący Andrzej Pruś ma nadzieję, że już w czerwcu br. uda się przygotować i przeprowadzić pierwsze w rozpoczynającej się kadencji obrady z osobistym udziałem w Strasburgu przedstawicieli europejskich samorządów.