Przy okrągłym stole o działalności gospodarczej

Przy okrągłym stole o działalności gospodarczej

O projekcie założeń nowej ustawy – Prawo o działalności gospodarczej rozmawiali przy „okrągłym stole” w Kielcach świętokrzyscy przedsiębiorcy, parlamentarzyści, samorządowcy i reprezentanci instytucji związanych z biznesem. W dyskusji uczestniczył również wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkania przy „okrągłym stole”  organizowane są przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan cyklicznie. Dyskusje dotyczą zawsze bieżących problemów przedsiębiorców. – Staramy się podejmować takie tematy, które z punktu przedsiębiorcy są istotne i ważne. Chcemy żeby wypracowane nasze rekomendacje  nasi przedstawiciele w parlamencie czy rządzie mogli przekazywać i poddawać pod rozwagę odpowiednim gremiom – powiedział Tomasz Tworek, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Tym razem debatowano na temat projektu założeń nowej ustawy – prawo o działalności gospodarczej.
Lewiatan zabiega od wielu lat, aby wszystkie zapisy dotyczące działalności gospodarczej znalazły się w jednym dokumencie, który w całości scalałby i kompleksowo obejmował całość praw i obowiązków dla przedsiębiorców i chce lobbować za takim rozwiązaniem, które będzie pasowało zarówno państwu jak i przedsiębiorcom. – Ważne jest też, aby w tej ustawie były takie zapisy i takie możliwości, które nie będą dawały możliwości zbyt dużej swobody interpretacyjnej, a będą precyzyjne i czytelne dla obu stron, aby przedsiębiorca nie musiał się zastanawiać jak jego temat potraktuje urzędnik – zauważył Tomasz Tworek.

Do projektu ustawy odniósł się wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Jedna naczelna rzecz, która w tej ustawie była założona to jest wsparcie przedsiębiorcy i wsparcie w procesie uzyskiwania wszelkiego rodzaju zezwoleń i pozwoleń. Trzeba podchodzić do wszelkich aktów administracyjnych tak, aby przedsiębiorcy wskazać ścieżkę dojścia do pozytywnej decyzji a nie literować kolejnego błędu i takie przepisy też w tej ustawie się też znajdują. Mamy nadzieję, że jest to kolejny krok w tym kierunku, aby te przepisy były skuteczne – mówił Arkadiusz Bąk. – Jest to ustawa, która ma największy priorytet w pracach Ministra Gospodarki i jest jednym z priorytetów rządu, ponieważ decyzją szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została wyselekcjonowana grupa przepisów, które mają szansę wejść w tej kadencji z uwagi na ograniczoną już liczbę posiedzeń – tłumaczył Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej: www.wrota-swietokrzyskie.pl