Img 20190314 102743

PRZYSZŁOŚĆ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ TEMATEM DYSKUSJI W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r.Ekspertami podczas spotkania byli: Joanna Horyza i Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.
Komisja Europejska określiła priorytetowe cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej z podziałem na: cele ogólne, szczegółowe, przekrojowe i zaproponowała również nowy model wdrażania WPR. Państwa członkowskie będą musiały zaprogramować instrumenty na podstawie szerokich typów interwencji zdefiniowanych w rozporządzeniu podstawowym.
Jednocześnie przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zachęcają regiony do angażowania się w dyskusje dot. przyszłej WPR. Odpowiednim forum do zgłaszania propozycji i sugestii w tym temacie jest Konwent Marszałków czy Komisja Wspólna Rządu i Samorządu.

pertem 800x445 1
Uczestnicy spotkania

Województwo Świętokrzyskie jest koordynatorem działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2019 r.

Lokalizacja