Radni Sejmiku apelują o uczczenie 150. rocznicy urodzin Żeromskiego

Radni Sejmiku apelują o uczczenie 150. rocznicy urodzin Żeromskiego

Apel w sprawie uczczenia przypadającej w 2014 roku 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, wybitnego polskiego pisarza związanego z ziemią świętokrzyską, wystosowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do instytucji kultury, nauki, oświaty, organizacji społecznych, samorządów oraz wszystkich obywateli naszego regionu.

Wystosowanie apelu, zachęcającego do obchodów tej rocznicy w całym województwie, jest inicjatywą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i ma związek z tym, że rok 2014 nie został ogłoszony przez polski parlament rokiem Żeromskiego.

Apel podkreśla zasługi pisarza dla kształtowania poczucia lokalnej tożsamości oraz promocji naszej „małej ojczyzny”, utrwalonej w dziełach literackich. Czytamy w nim m. in.:

Związki wybitnego pisarza z ziemią świętokrzyską były zawsze żywe i obecne w jego twórczości. Twórczość Stefana Żeromskiego, bardzo bogata i różnorodna, jest jednym z najważniejszych dokonać polskiej literatury. Pisarz zabierał głos we wszystkich kwestiach istotnych dla polskiej kultury, polskiej myśli patriotycznej i społecznej. Był uznawany za wzór obywatela i głos naszego narodowego sumienia. (…) Niech rok 2014 stanie się okazją do przypomnienia postaci i zasług tego wielkiego polskiego twórcy oraz popularyzowania jego dorobku literackiego.

Stefan Żeromski urodził się 16 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc. Lata młodzieńcze spędził na ziemi świętokrzyskiej – mieszkał w Ciekotach, uczęszczał do szkół w Psarach i w Kielcach.