Radni Sejmiku zakończyli kadencję

Radni Sejmiku zakończyli kadencję

– Przez te lata staraliśmy się wypracować konsensus dla ogólnego dobra województwa świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję za tę owocną i twórczą pracę, za zgodność w decyzjach –  mówił Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku na uroczystej 49. Sesji Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego.  Przewodniczący  razem z marszałkiem Adamem Jarubasem podsumowali w czwartek, 13 listopada działalność samorządu województwa w latach 2010 – 2014.

 

Uroczysta 49 Sesja Sejmiku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Województwa Świętokrzyskiego przez radnych: Marzenę Marczewską, Małgorzatę Muzoł i Ryszarda Nosowicza oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

W tej części Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Główny w Warszawie uhonorował Samorząd Województwa Krzyżem 95-lecia  Związku Inwalidów Wojennych RP. Odznaczenie tej najstarszej polskiej organizacji kombatanckiej przekazała Stanisława Równicka-Robak, prezes Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP.

– Pragnę podziękować za trud i serce włożone w wieloletnią pracę Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz inwalidów wojennych zrzeszonych w Kielcach. Cieszę się, że inwalidzi i kombatanci mogą liczyć na Państwa pomoc. Pragnę przekazać, że prezydium Zarządu Głównego Związku decyzją prezesa Mariana Kazubskiego nadało Województwu Świętokrzyskiemu krzyż 95-lecia  Związku Inwalidów Wojennych RP – mówiła Stanisława Równicka-Robak.

Podsumowano czteroletnią kadencję samorządu emitując kilkuminutowy film przygotowany przez ITV Sejmik – Internetową Telewizję Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk podziękował za cztery lata kreatywnej i w większości przypadków zgodnej pracy: radnym, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek i instytucji podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.  

Marszałek Adam Jarubas zauważył, że rozwój regionu, to zasługa nie tylko samorządu na szczeblu wojewódzkim, ale także tych lokalnych. Wymienił nie tylko sukcesy, a  także obszary, które wymagają szczególnej poprawy i będą wyzwaniem na kolejną kadencję.  – Te sukcesy, a także rzeczy, nad którymi trzeba popracować są udziałem samorządu województwa, ale także wszystkich lokalnych samorządów w regionie.  Mamy poczucie współodpowiedzialności za nasz region. Ta praca i powierzone nam mandaty zobowiązują do jak najlepszej i najbardziej wydajniej pracy – mówił marszałek Adam Jarubas. – W środę otwieraliśmy most w Połańcu, który jest zwieńczeniem inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Ten most symbolizuje mądry samorząd, którego zadaniem jest łączenie ludzi. Co roku nagradzamy młode talenty i co zrobić, aby zostały one w naszym regionie? To ogromne wyzwanie na kolejną kadencję – dodał marszałek.

Za czteroletnią współpracę podziękowała radna Sejmiku Małgorzata Muzoł, która na ręce przewodniczącego  podarowała symboliczny „kaganek oświaty”, jako podziękowanie dla całego samorządu za wspieranie w ostatnich latach świętokrzyskiej edukacji. – Dziękuję za wszystkie miejsca w przedszkolach, za inwestycje w edukacji, sporcie i kulturze, za nowoczesne pomoce w szkołach, stypendia dla młodych i zdolnych świętokrzyskich obywateli i wszelkie dobro, które w  edukacji otrzymaliśmy – mówiła Małgorzata Muzoł.

Podczas sesji wręczono medale Ministra Obrony Narodowej „za zasługi dla obronności kraju” oraz  mianowano na wyższe stopnie wojskowe. Medale srebrne z rąk Ppłk. Jarosława Molisaka i wiceminister obrony narodowej Beaty Oczkowicz otrzymali: Wiesław Borycki, Sławomir Dalach, Stanisław Pawełczak, Wojciech Salwa. Medale brązowe dostali: Arkadiusz Chyla, radny Sejmiku Krzysztof Dziekan, Michał Górniak, Leszek Irla, Jan Nowak i Michał Klamiński. Na wyższe stopnie wojskowe mianowani zostali: Tomasz Chudzia, Romuald Ciesielski, Dariusz Czarnecki, Werys Włodzimierz.

Na koniec spotkania podziękowania za te cztery lata pracy otrzymali wszyscy radni Sejmiku, dyrektorzy placówek, instytucji podległych, skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, sekretarz województwa Bernard Antos i dyrektor Kancelarii Sejmiku Barbara Loch.

https://www.youtube.com/watch?v=180