Razem z weteranami w dniu ich święta

Razem z weteranami w dniu ich święta

– Ustawowy obowiązek opieki samorządu województwa nad Waszym środowiskiem traktujemy jako honor i zobowiązanie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas V jubileuszowego spotkania z okazji Dnia Weterana, które odbyło się 4 września 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W wojewódzkich obchodach uczestniczyli również przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego tradycyjnie spotkali się członkowie zarządów szczebla wojewódzkiego stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i osób represjonowanych.

Dzień Weterana ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny oraz wspominają tych, którzy, walcząc o Polskę, zginęli na polach bitew. Dzień ten  nawiązuje również do tradycji spotkań weteranów, kadry oficerskiej  i żołnierzy, które odbywały się w okresie przedwojennym w Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (obecny Wojewódzki Dom Kultury).

Marszałek Adam Jarubas podczas uroczystości podziękował kombatantom za dbałość o przekazywanie prawdy historycznej i krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży oraz za prężną działalność środowisk kombatanckich. W związku z jubileuszowym spotkaniem, które zbiega się z kończącą się kadencją samorządu, marszałek podsumował minione cztery lata w zakresie opieki samorządu wojewódzkiego nad środowiskami kombatantów. W chwili przejęcia tego zadania w województwie świętokrzyskim było 14 tys. kombatantów, a po czterech latach – 10 tys. Z roku na rok ubywa więc członków stowarzyszeń, a średnia wieku wynosi obecnie 88 lat.

– Działająca przy samorządzie Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych na bieżąco konsultuje i rozwiązuje problemy i sprawy ważne dla kombatantów. Coraz częściej potrzebują oni indywidualnej pomocy, konieczne jest skuteczne poszukiwanie rozwiązań ich problemów – mówił marszałek Adam Jarubas. Przypomniał, że jedną z ważniejszych inicjatyw było rozpoczęcie programu „Szpitale i przychodnie przyjazne kombatantom”, do którego do dziś przystąpiło 67 placówek opieki zdrowotnej z województwa świętokrzyskiego. Dzięki temu kombatanci w tych placówkach mają zapewnione dogodne warunki leczenia i obsługę poza kolejnością. Ważnym krokiem było również skierowanie do starostów listu intencyjnego w sprawie powoływania powiatowych rad ds. kombatantów i osób represjonowanych. Do tej pory takie ciała powstały w powiatach kieleckim, jędrzejowskim, skarżyskim, koneckim, buskim i włoszczowskim, a w pozostałych powiatach trwają przygotowania do ich ustanowienia. Dużym wydarzeniem na skalę ogólnopolską była również organizacja w województwie świętokrzyskim Krajowego Zjazdu Sybiraków.

–  Jestem dumna, że dziś mogę być razem z Wami, ludźmi, którzy cieszą się nieprzemijającym szacunkiem. Pozwoliliście nam zbudować Polskę Waszych marzeń – mówiła obecna na spotkaniu wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. – Na ziemi świętokrzyskiej jest wiele miejsc upamiętniających klęski, ale i zwycięstwa. Niejednokrotnie ta ziemia spłynęła krwią. Ale dziś warto też wspomnieć współczesnych bohaterów, weteranów misji pokojowych, którzy są Waszymi następcami i zasługują na wielkie uznanie – podkreśliła minister Beata Oczkowicz.

– Mamy pragnienie, żebyśmy byli ostatnim pokoleniem walczącym o utraconą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – mówiła Zofia Kołacz z Zarządu Okręgu Kielce Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, dziękując w imieniu wszystkich kombatantów za organizację spotkania.

Z kolei Maciej Lis, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślił, że mimo iż kombatantów ubywa, to wcale nie maleje aktywność środowisk kombatanckich. – Wręcz przeciwnie, z roku na rok przybywa tych form działalności. Do najważniejszych działań należą obecnie pomoc kombatantom w rozwiązywaniu codziennych problemów bytowych oraz docieranie do środowisk młodzieżowych – mówił Maciej Lis.

Po uroczystych przemówieniach przyszła pora na odznaczenia osób szczególnie zasłużonych za działalność na rzecz środowisk kombatanckich. Okolicznościowe grawertony z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka oraz wicemarszałka Grzegorza Świercza otrzymali kombatanci, którzy ukończyli 95 lat: Irena Szczepańska, Włodzimierz Gruszczyński, Stanisław Siekierski i Zbigniew Lisowski. Pamiątkowe deski Ministerstwa Obrony Narodowej wiceminister Beata Oczkowicz wręczyła Henrykowi Piwowarczykowi, Zbigniewowi Włodarskiemu, Janowi Sałkowi i Stefanowi Derlatce. Swoje odznaczenia i wyróżnienia przyznały też związki i organizacje kombatanckie.

Na koniec w części artystycznej z krótkim recitalem pieśni patriotycznych wystąpiła młoda artystka Kamila Zabłotna, której akompaniowała Agnieszka Dutkiewicz.