Jaroslava Pokorná Jermanová , Marszałek Kraju Środkowoczeskiego przemawia podczas forum regionów V4 w Pradze

Regiony obradowały w Pradze

Cyberbezpieczeństwo, rozwój turystyki, ekologia, odbudowa po kryzysie wywołanym COVID-19 – to główne tematy I Forum Regionów Grupy Wyszehradzkiej V4, które – z udziałem delegacji z województwa świętokrzyskiego – obradowało w piątek, 4 września w Pradze.

Do stolicy Czech zjechali przedstawiciele ponad dwudziestu regionów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym reprezentanci województwa świętokrzyskiego – Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Banaś – radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Bez wątpienia Forum jest ważnym miejscem wymiany doświadczeń oraz ustalania wspólnych stanowisk w najbardziej kluczowych dla regionów Grupy Wyszehradzkiej kwestiach. Najważniejsze, poruszane podczas spotkania zagadnienia zostały podzielone na cztery panele dyskusyjne, z których każdy kończył się ustaleniem kluczowych obszarów współpracy i propozycją rozwiązań.

– Najważniejsze tematy, które znalazły się w programie Forum to – cyberbezpieczeństwo, rozwój regionów, perspektywy dla turystyki, ochrona zasobów wody i dziedzictwa kulturowego – wylicza dyrektor Jacek Sułek.

Uczestnicy spotkania sporo uwagi poświęcili cyfryzacji instytucji publicznych, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, która pokazała, jak bardzo ważny jest rozwój oraz zabezpieczenie infrastruktury IT. W tej przestrzeni bardzo pożądana jest współpraca w zakresie innowacyjnych projektów wykorzystujących transfer technologii.

Ważnymi zagadnieniami poruszanymi podczas Forum były rozwój regionalny, współpraca w dziedzinie turystyki, kultury, ochrona zabytków i  środowiska. Rozmawiano także o działaniach, których celem jest poprawa jakości życia w regionach.

Ostatni panel poświęcono współpracy w ramach Unii Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Grupy V4. Podczas dyskusji podkreślono, że współdziałanie w ramach Europejskiego Komitetu Regionów w obecnej sytuacji ukierunkowane powinno być  przede wszystkim na przezwyciężenie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Konieczny jest również lobbing na rzecz maksymalnego wykorzystania Wieloletnich Ram Finansowych na potrzeby poszczególnych regionów.

Przypomnijmy, że 1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, która potrwa przez rok. Program działań na najbliższe 12 miesięcy będzie koncentrował się na czterech kwestiach związanych zarówno z polityką europejską, jak regionalną. Ważnym elementem rozmów i wypracowywanych stanowisk ma być również kwestia powrotu do sytuacji gospodarczej i społecznej sprzed pandemii.

Galeria zdjęć