Remont w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich

Remont w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich

Trwa remont Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. To kolejny etap prac w ramach projektu: „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”.

Na projekt muzeum otrzymało dofinansowanie z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Remont polega na konserwacji fryzu podstropowego w sali portretowej oraz stropu ramowego w II pokoju senatorskim.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych

Zaplanowano konserwację malowideł ściennych, tkanin, stropu ramowego wraz z pięcioma obrazami. Będzie wyremontowana elewacja budynków Pałacu Biskupów Krakowskich, a na fasadzie wschodniej budynku – zrekonstruowane postaci posłów moskiewskich i szwedzkich. Remont elewacji budynków  będzie obejmował renowację detali architektonicznych, scalenie kolorystycznym tynków oraz częściowy remontem pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich oraz montażem instalacji przeciwoblodzeniowej. Zamontowane zostaną instalacje zabezpieczające, a także zmodernizowana zostanie Galeria Malarstwa Polskiego i Sztuki w Skrzydle Północnym Pałacu.

Obecnie zakończony jest etap prac związany z remontem i przebudową pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych z przebudową kanalizacji sanitarnych „Modernizacja i aranżacja wystawy Galerii Malarstwa Polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej.” Zakończone są prace „Wewnętrzne instalacje zabezpieczające w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach”, w tym etap robót obejmujący montaż, dostawę urządzeń, uruchomienie instalacji dla systemów SSWiN z ochroną indywidualną dzieł sztuki, systemu sygnalizacji pożaru SSP, systemu telewizji dozorowanej CCTV, oraz zaprawianie bruzd i scalanie kolorystyczne w skrzydle północnym, w budynku oficyny ogrodowej i korpusie głównym pałacu.

Wartość projektu: 21.559.772,02 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

zdjęcia: Małgorzata Stępnik/MNKi

Galeria zdjęć