Mg 6422

Reporter z nagrodą Aleksandra Patkowskiego

Znany reporter i dziennikarz, autor głośnych książek historycznych, Andrzej Nowak-Arczewski otrzymał w Sandomierzu ogólnopolską nagrodę Bonum Publicum, której patronuje twórca polskiego regionalizmu, Aleksander Patkowski.


Nagrodę w kategorii publikacji dotyczących lokalnych środowisk Andrzej Nowak-Arczewski otrzymał za książkę „Zmiłuj się nad nami”, opowieść o mieszkańcach Klimontowa polskiego i żydowskiego pochodzenia na tle olbrzymiej imprezy plenerowej w tym regionie, Jarmarku św. Jacka. – Cieszę się, że komisja konkursowa zauważyła moją książkę– powiedział Andrzej Nowak- Arczewski podczas odbierania nagrody z rak wiceburmistrz Sandomierza Katarzyny Zioło. – To nie jest łatwa publikacja, bo pokazuje skomplikowane relacje między mieszkańcami małej miejscowości w okresie wojny, gdy określone decyzje wymagały szczególnego poświęcenia i oznaczały życie albo śmierć. Teraz, po latach współcześni mieszkańcy próbują odpokutować za swoje grzechy, modlą się, proszą o odpuszczenie grzechów. To obraz naszej rzeczywistości zamkniętej od świata zewnętrznego, żyjącej jakby w skansenie.
Nagrodę w kategorii osób i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju i promocji swoich małych ojczyzn, otrzymała Beata Hebzda-Sołogub, prezes Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie.
Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Sandomierzu w kategorii młodzieżowej swoją nagrodę Bonum Publicum przyznało I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum. Otrzymali ją uczniowie z IV LO w Białej Podlaskiej za pracę dotyczącą aktywności gospodarczej mieszkańców Białej Podlaskiej w okresie międzywojennym.

Uroczystości uświetnił 100-osobowy chór z II LO imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu pod kierunkiem Beaty Ryńskiej, w którego repertuarze znalazły się przede wszystkim utwory o tematyce niepodległościowej i patriotycznej.
Nagrodzie Bonum Publicum patronuje Aleksander Patkowski, wybitny regionalista, który przez wiele lat był związany z ziemią sandomierską. Do jego uczniów należały tak znane osoby jak Adam Bień, Franciszek Kamiński. W 1922 r. zorganizował kurs krajoznawczy dla nauczycieli szkół podstawowych, którego inicjatywa zaowocowała powołaniem przez niego Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego. Pisarz Stefan Żeromski, który z nim korespondował, przedstawił go jako Przełęckiego w dramacie “Uciekła mi przepióreczka”.

Fot. Zamek Królewski w Sandomierzu

Lokalizacja