Rewitalizacja osiedla Wzgórze w Ożarowie

Rewitalizacja osiedla Wzgórze w Ożarowie

List intencyjny o rewitalizacji osiedla Wzgórze podpisali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i burmistrz Marcin Majcher. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi około 8 mln zł.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski podziękował burmistrzowi Ożarowa Marcinowi Majcherowi i jego zastępcy Pawłowi Rędziakowi za właściwe pod względem formalno-prawnym przygotowanie wniosku. – Dzisiaj zadanie zainicjujemy listem intencyjnym, by zachować ciągłość procesu – powiedział Kazimierz Kotowski. – W najbliższym czasie, do końca roku, podpiszemy preumowę na drugi etap rewitalizacji w Ożarowie. To zadanie, o którym mówiliśmy w tamtym roku, dwa lata temu, udało się wprowadzić na listę po realizacji wszystkich wcześniejszych zadań. Nie ma bowiem  możliwości przeniesienia zadań na liście z miejsca na miejsce. Jest lista rankingowa, która musi być realizowana.

Kazimierz Kotowski wspomniał o remoncie i modernizacji w przyszłym roku drogi wojewódzkiej od Ćmielowa do Bałtówki przez Ożarów. To zadanie synchronizuje się z rewitalizacją osiedla Wzgórze, dzięki czemu uniknie się wielu niepotrzebnych prac, które później musiałyby być wykonane.    

Z kolei w Lasocinie już rozpoczynają się prace związane z położeniem nowej sieci wodociągowej i budową kanalizacji. Inwestycja realizowana jest przy olbrzymim wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Burmistrz Marcin Majcher przypomniał, że pierwotnie rewitalizacja osiedla znajdowała się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego. – Nasza pozycja była daleka, jednak dzięki przeniesieniom środków z innych działów, rezerwom, oszczędnościom znaleźliśmy się na liście podstawowej – podkreślił burmistrz. – Nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia robiliśmy wszystko, by przygotować niezbędne dokumenty. Nasz projekt rewitalizacji został zatwierdzony, nie będziemy czekać, jak przewidywano, około trzech miesięcy. Możemy ogłosić przetarg i ruszyć z realizacją inwestycji. Dziękuję bardzo za wsparcie naszej inwestycji.