Uczestnicy Konferencji W Filharmonii

Rodzina z problemem uzależnienia – wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy zorganizowały konferencję pt. „Rodzina z problemem uzależnienia – wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania”, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Konferencja skierowana została do pedagogów, psychologów i wychowawców szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa świętokrzyskiego. Obradom przysłuchiwał się wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

– Obecnie młodzież coraz bardziej jest narażona na negatywne skutki życia społecznego, zauważalne są uzależnienia młodych ludzi od takich substancji jak alkohol, papierosy, czy narkotyki, ale też od telefonów, internetu, gier czyli świata wirtualnego – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski, biorący udział w obradach. – Chcemy podpowiedzieć rodzicom, opiekunom, także pedagogom, jak identyfikować te niebezpieczne czynniki, by umieć pomóc dzieciom i młodzieży, jak reagować i gdzie skutecznie szukać pomocy – dodał.

Wyniki badań dotyczących uzależnień w populacji dzieci i młodzieży przedstawiła dr n. med. i n. o zdr. Anna Przenzak, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. O tym, czego dzieci szukają w zachowaniach nałogowych i jak na to reagować mówiła psychoterapeuta uzależnień Magdalena Matusiak-Hamera. Informacje o tym, jak wspierać zdrowy rozwój młodych prezentowała psycholog Dorota Rogala-Muszalska.

Uczestnicy konferencji dyskutowali również o roli i zadaniach poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia oraz o prawnych skutkach postanowień sądowych w przypadku kierowania osób do leczenia odwykowego.

W konferencji wzięły udział również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Renata Bilska, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Leszek Król oraz Piotr Kiełbowski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.