Muzeum Wsi Kieleckiej

Rodzinna niedziela w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej gorąco zaprasza w najbliższą niedzielę 12 maja br. do Tokarni na spotkania w ramach cyklu “Rodzinna niedziela w skansenie”. Początek – godz. 11.00. Zabawa potrwa do godz. 16.00.

W tym dniu w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej odbędą się aż dwie imprezy – ,,Niedziela za węgłem” oraz ,,Niedziela z konserwacją zabytków”.

Podczas ,,Niedzieli za węgłem” organizatorzy opowiedzą o drewnianym budownictwie wsi kieleckiej. Wydarzenie to ma za zadanie przybliżyć zagadnienia, dotyczące budownictwa ludowego na Kielecczyźnie na przykładzie obiektów posadowionych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. W trakcie imprezy odbędą się bezpłatne warsztaty z wykorzystaniem drewnianych modeli wiejskich chałup oraz fotografowania architektury. Zaprezentowane zostaną dawne narzędzia rzemieślnicze. Goście zostaną zaproszeni do wspólnego spaceru po skansenie i wysłuchania komentarza etnograficznego m.in. o historii translokacji zabytkowego Kałamarzyka z Suchedniowa do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ponadto w trakcie całej imprezy dostępna będzie gra terenowa.

Podczas „Niedzieli z konserwacją zabytków” odwiedzający Park Etnograficzny w Tokarni poznają zagadnienia związane z zachowaniem i utrwaleniem materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez pokazanie prac prowadzonych w Dziale Konserwacji Zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej. Impreza ta ma za zadanie przybliżyć rzemiosła i umiejętności, które pozwalają na przywrócenie przedmiotom zabytkowym oraz rzeczom codziennego użytku nowego blasku i zastosowania. W trakcie imprezy będzie można wziąć udział w plenerowych warsztatach plastycznych jak i zasięgnąć porady konserwatorskiej u konserwatorów zabytków, którzy na co dzień pracują w Muzeum Wsi Kieleckiej. Ponadto odwiedzający będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów w Kościele z Rogowa jak i wziąć udział w oprowadzaniu po miejscach na co dzień nieudostępnianych zwiedzającym. Gościnnie podczas imprezy prowadzone będą przez pracowników Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach gry retro.